Στοιχεία Έκδοσης | GR    

1. Επισκόπηση της προστασίας δεδομένων

Γενικά

Ακολουθεί μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε δεδομένο με το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητά σας. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας των δεδομένων στην πολιτική απορρήτου μας παρακάτω.

Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων στον παρόντα ιστότοπο;

Ο χειριστής του ιστοτόπου επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα στοιχεία επικοινωνίας του χειριστή μπορούν να βρεθούν στο νομικό σημείωμα του ιστοτόπου.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Ορισμένα δεδομένα συλλέγονται όταν μας τα παρέχετε. Για παράδειγμα, αυτά θα μπορούσαν να είναι τα δεδομένα που εισαγάγατε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα πληροφοριακά μας συστήματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Τα δεδομένα αυτά είναι κυρίως τεχνικά δεδομένα όπως το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε ή το πότε είχατε πρόσβαση στη σελίδα. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε στον ιστότοπό μας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Μέρος των δεδομένων συλλέγεται ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του ιστοτόπου. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πραγματοποιηθεί ανάλυση του πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε πάντοτε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα σας, την προέλευσή τους, τους παραλήπτες τους και τον σκοπό της συλλογής τους χωρίς καμία χρέωση. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθωθούν, να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτά ή να διαγραφούν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που αναφέρεται στο νομικό σημείωμα, εάν έχετε περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με το θέμα ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων. Μπορείτε επίσης, βεβαίως, να προβείτε σε υποβολή καταγγελίας προς τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Συστηματικές αναλύσεις (analytics) και εργαλεία τρίτων κατασκευαστών

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, μπορεί να γίνουν στατιστικές αναλύσεις της συμπεριφοράς περίηγησης. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τη χρήση cookies και συστηματικών αναλύσεων (analytics). Η ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησης είναι συνήθως ανώνυμη, δηλ., δεν θα είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε από αυτά τα δεδομένα. Μπορείτε να προβάλετε αντίρρηση για αυτήν την ανάλυση ή να την εμποδίσετε μη χρησιμοποιώντας ορισμένα εργαλεία. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στην ακόλουθη πολιτική απορρήτου.

Μπορείτε να προβάλετε αντίρρηση για αυτήν την ανάλυση. Θα σας ενημερώσουμε παρακάτω σχετικά με το πώς μπορείτε να ασκήσετε τις επιλογές σας ως προς αυτό.

2. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι χειριστές του παρόντος ιστοτόπου δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Χειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως εμπιστευτικά και σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων και την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Εάν χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο, θα συλλεχθούν διάφορα στοιχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε δεδομένο με το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητά σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα χρησιμοποιούμε. Επίσης εξηγεί πώς και για ποιο σκοπό συμβαίνει αυτό.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου (π.χ. μέσω επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μηνύματα (email)) μπορεί να υπόκεινται σε παραβιάσεις ασφαλείας. Η πλήρης προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση από τρίτο μέρος δεν είναι δυνατή.

Σημείωμα σχετικά με τον υπεύθυνο για τον παρόντα ιστότοπο

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων στον παρόντα ιστότοπο είναι η:

Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 (0) 9371 940-0
Email: josera@josera.de

Το υπεύθυνο συμβαλλόμενο μέρος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μόνο του ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ονόματα, διευθύνσεις email κ.λπ.).

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή σας συγκατάθεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Ένα απλό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) αρκεί για ένα τέτοιο αίτημα. Τα δεδομένα που υπέστησαν επεξεργασία πριν λάβουμε το αίτημά σας μπορούν, ακόμα, να υποστούν επεξεργασία νόμιμα.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στις ρυθμιστικές αρχές

Στην περίπτωση παραβίασης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, το άτομο που θίγεται μπορεί να υποβάλει καταγγελία στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για θέματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του γερμανικού κράτους στο οποίο η εταιρεία μας εδρεύει. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο με τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που επεξεργαστήκαμε βάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκτέλεση σύμβασης με αυτόματη παράδοση σε εσάς τον ίδιο ή σε τρίτο μέρος σε σύνηθες, μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. Εάν απαιτείτε την άμεση μεταφορά των δεδομένων σε ένα άλλο υπεύθυνο μέρος, αυτό μπορεί να γίνει μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά δυνατό.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως ερωτημάτων που μας στέλνετε βάσει της ιδιότητας χειριστού ιστοτόπου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης όταν αλλάζει από «http://» σε «https://» και εμφανίζεται το εικονίδιο κλειδαριάς στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μεταφέρετε σε εμάς δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτα μέρη.

Πληροφορίες, αποκλεισμός πρόσβασης, διαγραφή

Όπως επιτρέπεται από το νόμο, έχετε το δικαίωμα να λάβετε ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση πληροφορίες για οποιοδήποτε από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα καθώς και την προέλευσή τους, τον παραλήπτη και τον σκοπό για τον οποίο έχουν υποστεί επεξεργασία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των δεδομένων, αποκλεισμό πρόσβασης σε αυτά ή τη διαγραφή τους. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις στο θέμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που δίνεται στο νομικό σημείωμα.

Αντίρρηση στα προωθητικά ηλεκτρονικά μηνύματα (email)

Απαγορεύουμε ρητά τη χρήση δεδομένων επικοινωνίας δημοσιευμένων στο πλαίσιο των απαιτήσεων του νομικού σημειώματος του ιστοτόπου για σκοπούς αποστολής προωθητικού και ενημερωτικού υλικού που δεν έχει ζητηθεί ρητά. Ο χειριστής του ιστοτόπου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άσκηση ένδικης προσφυγής στην περίπτωση που λάβει ανεπιθύμητο διαφημιστικό υλικό, όπως ανεπίκλτα ηλεκτρονικά μηνύματα (email) spam.

3. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Νόμιμος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Έχουμε ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εταιρεία μας.

Dr. Martin Wörner
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach, Γερμανία

Τηλέφωνο: +49(0)9371 940 0
Email: service@foodforplanet.de

4. Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Τα cookies

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies βοηθούν να γίνει ο ιστότοπός μας πιο φιλικός προς το χρήστη, αποτελεσματικός και ασφαλής. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και σώζονται από το πρόγραμμα περιήγησης.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα «session cookies» (cookies περιόδου λειτουργίας). Διαγράφονται αυτόματα μετά την επίσκεψή σας. Άλλα cookies παραμένουν στη μνήμη της συσκευής σας έως ότου τα διαγράψετε. Τα cookies αυτά καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης κατά την επόμενη επίσκεψή σας στον ιστότοπο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης να σάς ενημερώνει σχετικά με τα cookies, ώστε να αποφασίζεται ανά περίπτωση εάν θα αποδεχθείτε ή θα απορρίψετε ένα cookie. Εναλλακτικά, το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αποδέχεται αυτόματα cookies υπό ορισμένες συνθήκες ή να τα απορρίπτει πάντοτε ή να διαγράφει τα cookies αυτόματα όταν το κλείνετε. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του παρόντος ιστοτόπου.

Τα cookies τα οποία είναι αναγκαία για να επιτραπούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή για να παρέχουν κάποιες λειτουργίες που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε (όπως το καλάθι αγορών) αποθηκεύονται σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, γράμμα στ' του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Ο χειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον στην αποθήκευση των cookies για να διασφαλίσει την παροχή βελτιστοποιημένης υπηρεσίας χωρίς τεχνικά σφάλματα. Εάν άλλα cookies (όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για να αναλυθεί η συμπεριφορά σας κατά την περίηγηση) αποθηκευτούν επίσης, θα τύχουν άλλης μεταχείρισης στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος του ιστοτόπου συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησης μεταδίδει αυτόματα σε εμάς σε αρχεία καταγραφής «διακομιστή». Αυτά είναι:

  • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
  • Παραπέμπων URL
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή από τον οποίο πραγματοποιείται η πρόσβαση
  • Ώρα αιτήματος διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

Τα δεδομένα αυτά δεν θα πρέπει να συνδυάζονται με τα δεδομένα από άλλες πηγές.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση σύμβασης ή για προκαταρκτικά μέτρα για μια σύμβαση.

Φόρμα επικοινωνίας

Σε περίπτωση που μας στείλετε ερωτήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας, θα συλλέξουμε τα δεδομένα που εισαγάγατε στη φόρμα, περιλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που δώσατε, για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας και σε τυχόν μετέπειτα ερωτήσεις σας. Δεν μοιραζόμαστε τις πληροφορίες αυτές χωρίς την άδειά σας.

Θα έχουμε, για τον λόγο αυτό, επεξεργαστεί τυχόν δεδομένα που εισαγάγατε στη φόρμα επικοινωνίας μόνο με τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ένα απλό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) αρκεί για ένα τέτοιο αίτημα. Τα δεδομένα που υπέστησαν επεξεργασία πριν λάβουμε το αίτημά σας μπορούν, ακόμα, να υποστούν επεξεργασία νόμιμα.

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα που δώσατε στη φόρμα επικοινωνίας έως ότου να ζητήσετε τη διαγραφή τους, να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για την αποθήκευσή τους ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται πλέον λόγος να τα διατηρούμε αποθηκευμένα (π.χ., αφού ολοκληρώσουμε το αίτημά σας). Τυχόν υποχρεωτικές προβλέψεις βάσει νόμου, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης δεδομένων, παραμένουν ανεπηρέαστες από την παρούσα πρόβλεψη.

Επεξεργασία δεδομένων (δεδομένα πελάτη και σύμβασης)

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία ή τροποποίηση της έννομης σχέσης με εμάς (βασικά δεδομένα (master data)). Αυτό γίνεται βάσει του Άρθρου 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση σύμβασης ή για προκαταρκτικά μέτρα για μια σύμβαση. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας (δεδομένα χρήσης) μόνο στον βαθμό που απαιτείται για να σας δώσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία μας ή για να σας χρεώσουμε για αυτή.

Τα συλλεχθέντα δεδομένα πελάτη θα διαγράφονται μετά από την ολοκλήρωσης της παραγγελίας ή τον τερματισμό της επιχειρησιακής σχέσης. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

5. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τα πρόσθετα (plugin) του Facebook (κουμπιά Like (Μου αρέσει) και Share (Κοινοποίηση))

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει πρόσθετα (plugin) για το κοινωνικό δίκτυο Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ΗΠΑ. Το πρόσθετο (plugin) του Facebook μπορεί να αναγνωριστεί από το λογότυπο του Facebook ή το κουμπί Like (Μου αρέσει) στον ιστότοπό μας. Για μια επισκόπηση των προσθέτων (plugin) του Facebook, βλ. Https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, δημιουργείται μια απευθείας σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή του Facebook μέσω του προσθέτου (plugin). Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Facebook να λάβει την πληροφορία ότι επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας από τη διεύθυνση IP σας. Εάν πατήσετε στο κουμπί Like (Μου αρέσει) ενώ είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στο προφίλ σας στο Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να συσχετίσει τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό χρήστη σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι, όπως και ο χειριστής του παρόντος ιστοτόπου, δεν έχουμε γνώση του περιεχομένου των δεδομένων που μεταδίδονται στο Facebook ή του πώς χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα το Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε την πολιτική απορρήτου του Facebook στοHttps://de-de.facebook.com/policy.php.

Εάν δεν θέλετε το Facebook να συσχετίσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας στο Facebook, παρακαλούμε αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο Facebook.

Πρόσθετο (plugin) Twitter

Οι λειτουργίες της υπηρεσίας του Twitter έχουν ενσωματωθεί στον ιστότοπο και την εφαρμογή μας. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας αυτά προσφέρονται από την Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ. Όταν χρησιμοποιείτε το Twitter και τη λειτουργία «Retweet», οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Twitter και γνωστοποιούνται σε άλλους χρήστες. Αυτό έχεις ως αποτέλεσμα τη μεταφορά δεδομένων και στο Twitter. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, ως πάροχος αυτών των σελίδων, δεν έχουμε γνώστη για το περιεχόμενο των δεδομένων που μεταδίδεται στο Twitter ή το πώς θα χρησιμοποιηθούν από το Twitter. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του Twitter, παρακαλούμε μεταβείτε στο στο https://twitter.com/privacy.

Οι προτιμήσεις απορρήτου στο Twitter μπορούν να τροποποιηθούν από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στο https://twitter.com/account/settings.

Το πρόσθετο (plugin) Google+

Οι σελίδες μας χρησιμοποιούν λειτουργίες Google+. Ο χειρισμός τους γίνεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Συλλογή και δημοσιοποίηση πληροφοριών: Η χρήση του κουμπιού Google +1 σας επιτρέπει να δημοσιοποιήσετε πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσω του κουμπιού Google+, εσείς και άλλοι χρήστες μπορείτε να λάβετε εξατομικευμένο περιεχόμενο από το Google και τους εταίρους μας. Η Google αποθηκεύει τόσο το γεγονός ότι έχετε χρησιμοποιήσει τη λειτουργία +1 για κάποια στοιχεία περιεχομένου και πληροφοριών σχετικά με τη σελίδα που βλέπατε όταν πατήσατε το +1. Το +1 σας μπορεί να εμφανιστεί μαζί με το όνομα του πρφίλ σας και τη φωτογραφία σας στις υπηρεσίες της Google, για παράδειγμα στα αποτελέσματα αναζήτησης ή στο προφίλ σας στη Google, ή σε άλλα μέρη σε ιστοτόπους και διαφημίσεις στο διαδίκτυο.

Η Google καταγράφει πληροφορίες για τις +1 δραστηριότητές σας για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της Google για εσάς και για άλλους. Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Google+ χρειάζεστε ένα προφίλ Google ορατό σε παγκόσμιο επίπεδο και δημόσιο που θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον το όνομα που επιλέξατε για το προφίλ. Αυτό το όνομα χρησιμοποιείται από όλες τις υπηρεσίες της Google. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το όνομα αυτό μπορεί επίσης να αντικατασταθεί από ένα διαφορετικό όνομα που χρησιμοποιήσατε για να μοιραστείτε περιεχόμενο μέσω του λογαριασμού σας στη Google. Η ταυτότητα του προφίλ σας στη Google μπορεί να εμφανιστεί σε χρήστες που γνωρίζουν την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) ή άλλες πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν.

Χρήση των συλλεχθέντων δεδομένων: Πέρα από τις χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, οι πληροφορίες που παρέχετε χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές προστασίας δεδομένων της Google. Η Google μπορεί να δημοσιεύσει σύνοψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών +1 ή να τη μοιραστεί με χρήστες και εταίρους, όπως εκδότες, διαφημιστές ή ιστοτόπους συνεργατών.

Πρόσθετο (plugin) Pinterest

Ο ιστότοπός μας περιέχει λειτουργίες του κοινωνικού δικτύου Pinterest, ο χειρισμός του οποίου γίνεται από την Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, ΗΠΑ.

Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που περιέχει το κοινωνικό πρόσθετο (social plugin) Pinterest, το πρόγραμμα περιήγησης δημιουργεί μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές της Pinterest. Το πρόσθετο (plugin) μεταδίδει αυτά τα δεδομένα του αρχείο καταγραφής σε διακομιστές Pinterest στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δεδομένα αυτού του αρχείου καταγραφής μπορεί να περιέχουν τη διεύθυνση IP σας, τις διευθύνσεις των ιστοτόπων που επισκεφτήκατε, οι οποίες επίσης περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά λειτουργίας Pinterest, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τις ρυθμίσεις του, την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος, πώς χρησιμοποιείτε το Pinterest και cookies.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό, το πεδίο εφαρμογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση δεδομένων από την Pinterest, καθώς και τα δικαιώματά σας και τις επιλογές προστασίας της ιδιωτικότητάς σας, στα σημειώματα απορρήτου της Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Συστηματικές αναλύσεις και διαφήμιση

Συστηματικές αναλύσεις Google (Google Analytics)

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί την Google Analytics, μια υπηρεσία συστηματικής ανάλυσης δικτύου. Ο χειρισμός της γίνεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies». Αυτά είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου από εσάς, συνήθως μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Τα cookies της Google Analytics αποθηκεύονται με βάση το άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Ο χειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύσει τη συμπεριφορά του χρήστη για να βελτιστοποιήσει τον ιστότοπό του και τη διαφήμισή του.

Ανωνυμοποίηση IP

Έχουμε ενεργοποιήσει το χαρακτηριστικό λειτουργίας ανωνυμοποίησης IP στον παρόντα ιστότοπο. Η διεύθυνση IP σας θα συντομευθεί από τη Google εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν από τη μετάδοση στις ΗΠΑ. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις αποστέλεται η πλήρης διεύθυνση IP σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει την πληροφορία αυτή εκ μέρους του χειριστή του ιστοτόπου για να αξιολογήσει το πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, να συντάξει αναφορές για τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και τη χρήση του διαδικτύου για τον χειριστή του ιστοτόπου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης ως μέρος της Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με τυχόν άλλα δεδομένα που κρατά η Google.

Πρόσθετο (plugin) προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να αποφύγετε την αποθήκευση αυτών των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα είστε σε θέση να απολαύσετε την πλήρη λειτουργικότητα του παρόντος ιστοτόπου. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη μετάδοση των δεδομένων που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς (περιλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) στην Google και την επεξεργασία τους από την Google, με καταφόρτωση και εγκατάσταση του προσθέτου (plugin) προγράμματος περιήγησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Αντίρρηση για τη συλλογή δεδομένων

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από την Google Analytics πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο. Ένα cookie αποεπιλογής θα ρυθμιστεί ώστε να εμποδίσει τη συλλογή των δεδομένων σας κατά τις μελλοντικές επισκέψεις στον παρόντα ιστότοπο: Disable Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζεται τα δεδομένα χρήστη η Google Analytics, δείτε την πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Εξωτερική ανάθεση επεξεργασίας δεδομένων

Έχουμε συνάψει συμφωνία με τη Google σχετικά με την εξωτερική ανάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων μας και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών ρυθμιστικών αρχών προστασίας δεδομένων όταν χρησιμοποιείται η Google Analytics.

Συλλογή δημογραφικών δεδομένων από τη Google Analytics

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί τα δημογραφικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της Google Analytics. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών που περιέχουν δηλώσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστοτόπου. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων (interest-based advertising) από δεδομένα επισκεπτών της Google και τρίτων μερών. Τα συλλεχθέντα αυτά δεδομένα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν σε κάποιο συγκεκριμένο μεμονωμένο άτομο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό λειτουργίας ανά πάσα στιγμή προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις διαφημίσεων στην ενότητα « Άρνηση συλλογής δεδομένων».

Μεταπώληση (Remarketing) Google Analytics

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας μεταπώλησης (Remarketing) Google Analytics συνδυασμένα με τις ικανότητες διασύνδεσης μεταξύ συσκευών της Google AdWords και DoubleClick. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από τη Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Το χαρακτηριστικό λειτουργίας αυτό καθιστά δυνατή τη σύνδεση κοινού-στόχου για προωθητικό μάρκετινγκ που έχει δημιουργηθεί με τη μεταπώληση (Remarketing) Google Analytics στις ικανότητες διασύνδεσης μεταξύ συσκευών των AdWords και Google DoubleClick. Αυτό επιτρέπει στη διαφήμιση να εμφανίζεται βάσει των προσωπικών σας ενδιαφερόντων, προσδιορισμένων βάσει της προηγούμενης συμπεριφοράς σας ως προς της χρήση και την περιήγηση στο διαδίκτυο σε μια συσκευή (π.χ., στο κινητό σας τηλέφωνο) ή σε άλλες συσκευές (όπως μια ταμπλέτα ή ένας υπολογιστής).

Αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας, η Google θα συσχετίσει το ιστορικό περιήγησης διαδικτύου και εφαρμογών με τον λογαριασμό σας στη Google για αυτόν τον σκοπό. Με τον τρόπο αυτό, όποια συσκευή συνδέεται με τον λογαριασμό σας στη Google μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια εξατομικευμένη προωθητική επίδοση μηνυμάτων.

Για να υποστηρίξει αυτό το χαρακτηριστικό λειτουργίας, η Google Analytics συλλέγει επαληθευμένες από τη Google ταυτότητες (ID) χρηστών που είναι προσωρινά συνδεδεμένες στα δεδομένα της Google Analytics για να προσδιορίσουν και να δημιουργήσουν κοινό για προωθητικές διαφημίσεις με διασύνδεση μεταξύ συσκευών.

Μπορείτε να αποεπιλέξετε μόνιμα τη μεταπώληση με διασύνδεση μεταξύ συσκευών/στόχευση απενεργοποιώντας την εξατομικευμένη διαφήμιση στον λογαριασμό σας στη Googe, ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Η συγκέντρωση των δεδομένων που συλλέχθηκαν στα δεδομένα του λογαριασμού σας στη Google βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να δώσετε ή να ανακαλέσετε από τη Google σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Για λειτουργίες συλλογής δεδομένων που δεν συγχωνεύθηκαν στον λογαριασμό σας στη Google (για παράδειγμα επειδή δεν είχατε λογαριασμό στη Google ή επειδή είχατε αντίρρηση για τη συγχώνευση), η συλλογή δεδομένων βασίζεται στο Άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Ο χειριστής ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά ανώνυμων χρηστών για προωθητικούς σκοπούς.

Για περισσότερες πληροφορίες και την πολιτική απορρήτου της Google, μεταβείτε στο: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

7. Ενημερωτικό δελτίο

Δεδομένα ενημερωτικού δελτίου

Εάν θα θέλατε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, απαιτούμε μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι σας ανήκει η εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και ότι συμφωνείται να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Δεν συλλέγονται πρόσθετα δεδομένα ή συλλέγονται μόνο σε εθελοντική βάση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά μόνο για να στείλουμε τις πληροφορίες που ζητήθηκαν και δεν τα μεταβιβάζουμε σε τρίτα μέρη.

Θα έχουμε, επομένως, επεξεργαστεί όποια δεδομένα εισαγάγατε στη φόρμα επικοινωνίας με τη συγκατάθεσή σας βάσει του Άρθρου 6 (1) (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων και της ηλεκτρονικής διεύθυνσής (email) σας καθώς και τη χρήση τους για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, π.χ., μέσω του συνδέσμου «απεγγραφής» στο ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που υπέστησαν επεξεργασία πριν λάβουμε το αίτημά σας μπορούν, ακόμα, να υποστούν επεξεργασία νόμιμα.

Τα δεδομένα που παρέχονται όταν γράφεστε για το ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν για τη διανομή του ενημερωτικού δελτίου έως ότου να ακυρώσετε τη συνδρομή σας όποτε και θα διαγραφούν τα εν λόγω δεδομένα. Δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί για άλλους σκοπούς (π.χ. ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email) για τον χώρο μελών παραμένουν ανεπηρέαστα.

CleverReach

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί την CleverReach για να αποστείλει ενημερωτικά δελτία. Ο προμηθευτής είναι η CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Γερμανία. Η CleverReach είναι μια υπηρεσία η οποία οργανώνει και αναλύει τη διανομή των ενημερωτικών δελτίων. Τα δεδομένα που παρέχετε (π.χ. η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)) για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο θα αποθηκευτούν σε διακομιστές της CleverReach στη Γερμανία.

Η αποστολή των ενημερωτικών δελτίων μέσω της CleverReach μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε τη συμπεριφορά των παραληπτών ενημερωτικών δελτίων. Μεταξύ άλλων πραγμάτων, μπορούμε να βρούμε πόσοι παραλήπτες άνοιξαν το ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που περιείχε το ενημερωτικό δελτίο και πόσο συχνά πατήθηκαν οι διάφοροι σύνδεσμοι που περιέχονταν σε αυτό. Με τη βοήθεια παρακολούθησης μετατροπής, μπορούμε επίσης να αναλύσουμε εάν μια προκαθορισμένη ενέργεια (όπως η αγορά ενός προϊόντος στον ιστότοπό μας) λαμβάνει χώρα πατώντας σε σύνδεσμο στο ενημερωτικό δελτίο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς αναλύονται τα δεδομένα από την CleverReach, παρακαλούμε επισκεφτείτε το: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται βάσει του Άρθρου 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με απεγγραφή από το ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που υπέστησαν επεξεργασία πριν λάβουμε το αίτημά σας μπορούν, ακόμα, να υποστούν επεξεργασία νόμιμα.

Εάν δεν επιθυμείτε να αναλύεται από την CleverReach η χρήση του ενημερωτικού δελτίου από εσάς, θα πρέπει να απεγγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Για τον σκοπό αυτό, παρέχουμε έναν σύνδεσμο σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που στέλνουμε. Μπορείτε επίσης να απεγγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο απευθείας στον ιστότοπο.

Τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή σας για το ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν για τη διανομή του ενημερωτικού δελτίου έως ότου να ακυρώσετε τη συνδρομή σας οπότε και τα εν λόγω δεδομένα θα διαγραφούν από τους διακομιστές μας και από εκείνους της CleverReach. Τα δεδομένα που έχουμε αποθηκευμένα για άλλους σκοπούς (π.χ. ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email) για τον χώρο μελών) παραμένουν ανεπηρέαστα.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την πολιτική απορρήτους της CleverReach στο https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Ολοκλήρωση σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης επεξεργασίας δεδομένων

Έχουμε συνάψει συμφωνία με την CleverReach για την εξωτερική ανάθεση της επεξεργασίας των δεδομένων μας και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων όταν χρησιμοποιούμε την CleverReach.

8. Πρόσθετα (plugins) και εργαλεία

YouTube

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί πρόσθετα (plugin) από το YouTube, ο χειρισμός του οποίου γίνεται από τη Google. Ο χειριστής των σελίδων είναι η YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ.

Εάν επισκεφτείτε κάποια από τις σελίδες μας με πρόσθετο (plugin) YouTube, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές της YouTube. Εδώ ο διακομιστής YouTube ενημερώνεται σχετικά με το ποιες σελίδες επισκεφτήκατε.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο YouTube, το YouTube σας επιτρέπει να συσχετίσετε τη συμπεριφορά περιήγησης απευθείας με το προσωπικό σας προφίλ. Αυτό μπορείτε να το αποφύγετε εάν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο YouTube.

Το YouTube χρησιμοποιείται για να βοηθήσει να γίνει ελκυστικός ο ιστότοπός μας. Αυτό αποτελεί δικαιολογημένο συμφέρον σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό δεδομένων χρήστη στη δήλωση προστασίας δεδομένων του YouTube στο https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Γραμματοσειρές Google

 Για την ενιαία απεικόνιση γραμματοσειών, η παρούσα σελίδα χρησιμοποιεί γραμματοσειρές δικτύου που παρέχονται από την Google. Όταν ανοίγετε μια σελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης φορτώνει τις απαραίτητες γραμματοσειρές στην κρυφή μνήμη (cache) του προγράμματος περιήγησης για να εμφανίσει σωστά κείμενα και γραμματοσειρές.

Όταν επιλέγετε να ανοίξετε μια σελίδα στον ιστότοπό μας, η οποία περιέχει ένα κοινωνικό πρόσθετο (social plugin), το πρόγραμμα περιήγησης δημιουργεί μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές της Google. Η Google συνεπώς ενημερώνεται ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας πραγματοποιήθηκε μέσω της διεύθυνσης IP σας. Η χρήση των γραμματοσειρών διαδικτύου της Google γίνεται με σκοπό την ομοιόμορφη και ελκυστική παρουσίαση του ιστοτόπου μας. Αυτό αποτελεί δικαιολογημένο συμφέρον σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού Κώδικα Προστασίας Δεδομένων.

Εάν το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει γραμματοσειρές διαδικτύου, ο υπολογιστής σας θα χρησιμοποιήσει μια συνήθη γραμματοσειρά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό δεδομένων χρήστη μπορούν να βρεθούν στο https://developers.google.com/fonts/faq και στην πολιτική απορρήτου της Google https://www.google.com/policies/privacy/.

9. Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών

PayPal

Ο ιστότοπός μας δέχεται πληρωμές μέσω PayPal. Ο πάροχος της υπηρεσίας αυτής είναι η PayPal (Ευρώπη) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449, Λουξεμβούργο.

Εάν επιλέξετε πληρωμή μέσω PayPal, τα δεδομένα πληρωμών που θα δώσετε θα δοθούν στο PayPal βάσει του Άρθρου 6 (1) (α) (Συναίνεση) και του Άρθρου 6 (1) (β) (Επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης). Έχετε την επιλογή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε ανά πάσα χρονική στιγμή με μελλοντική ισχύ. Αυτό δεν επηρεάζει την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν προηγουμένως.