Στοιχεία Έκδοσης | GR    

Στοιχεία Έκδοσης
 
Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου περί τηλεπικοινωνιών (TMG):


Josera petfood GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Γερμανία

 

Επικοινωνία:
Τηλ.: +49 (0) 9371 940-0
Φαξ: +49 (0) 9371 940-149
E-Mail: josera@josera.de
Δικαστήριο τόπου τήρησης του μητρώου: Ειρηνοδικείο Aschaffenburg
Αριθμός μητρώου: HRA 5614
ΑΦΜ σύμφωνα με το άρθρο 27a του νόμου περί φόρου κύκλου εργασιών (UStG): DE 305 344 385

 

Ομόρρυθμη εταίρος της JOSERA petfood GmbH & Co KG:
Josera petfood GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

Διευθυντής της Josera petfood GmbH & Co. KG:
Klaus Wagner

Καταχώριση στο μητρώο:
Δικαστήριο τόπου τήρησης του μητρώου: Ειρηνοδικείο Aschaffenburg
Αριθμός μητρώου: HRB 13637

Αρμόδια εποπτική αρχή:
Κυβέρνηση της Άνω Βαυαρίας
Έλεγχος ζωοτροφών Βαυαρίας
Department 56
Maximilianstraße 39
80538 München

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 2 της κρατικής σύμβασης για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση (RStV):
Stefan Seitz
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach


Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)   

 

Ευθύνη για τα περιεχόμενα  
Ως πάροχος υπηρεσιών ευθυνόμαστε σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του νόμου περί τηλεπικοινωνιών (TMG) για τα δικά μας περιεχόμενα στις σελίδες αυτές σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10 του νόμου περί τηλεπικοινωνιών (TMG), εμείς, ως πάροχος υπηρεσιών, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε ξένες πληροφορίες που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται ή να τις ερευνούμε για περιστάσεις που να παραπέμπουν ενδεχομένως σε κάποια παράνο