Στοιχεία Έκδοσης | GR    

Στοιχεία Έκδοσης
 
Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου περί τηλεπικοινωνιών (TMG):


Josera petfood GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Γερμανία

 

Επικοινωνία:
Τηλ.: +49 (0) 9371 940-0
Φαξ: +49 (0) 9371 940-149
E-Mail: josera@josera.de
Δικαστήριο τόπου τήρησης του μητρώου: Ειρηνοδικείο Aschaffenburg
Αριθμός μητρώου: HRA 5614
ΑΦΜ σύμφωνα με το άρθρο 27a του νόμου περί φόρου κύκλου εργασιών (UStG): DE 305 344 385

 

Ομόρρυθμη εταίρος της JOSERA petfood GmbH & Co KG:
Josera petfood GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

Διευθυντής της Josera petfood GmbH & Co. KG:
Klaus Wagner

Καταχώριση στο μητρώο:
Δικαστήριο τόπου τήρησης του μητρώου: Ειρηνοδικείο Aschaffenburg
Αριθμός μητρώου: HRB 13637

Αρμόδια εποπτική αρχή:
Κυβέρνηση της Άνω Βαυαρίας
Έλεγχος ζωοτροφών Βαυαρίας
Department 56
Maximilianstraße 39
80538 München

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 2 της κρατικής σύμβασης για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση (RStV):
Stefan Seitz
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach


Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)   

 

Ευθύνη για τα περιεχόμενα  
Ως πάροχος υπηρεσιών ευθυνόμαστε σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του νόμου περί τηλεπικοινωνιών (TMG) για τα δικά μας περιεχόμενα στις σελίδες αυτές σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10 του νόμου περί τηλεπικοινωνιών (TMG), εμείς, ως πάροχος υπηρεσιών, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε ξένες πληροφορίες που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται ή να τις ερευνούμε για περιστάσεις που να παραπέμπουν ενδεχομένως σε κάποια παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις για την αφαίρεση ή τον αποκλεισμό της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία δε θίγονται από αυτό. Ωστόσο, σχετική ευθύνη μπορεί να αναληφθεί μόνο από τη στιγμή που γίνεται γνωστή μια συγκεκριμένη παράβαση. Σε περίπτωση γνωστοποίησης σχετικών παραβάσεων δικαίου, τα αντίστοιχα περιεχόμενα θα αφαιρούνται αμέσως.  


Ευθύνη για τους συνδέσμους   

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε περιέχουν συνδέσμους προς εξωτερικές ιστοσελίδες τρίτων, τα περιεχόμενα των οποίων δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Για αυτόν το λόγο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμ