Στοιχεία Έκδοσης | GR    

Στοιχεία Έκδοσης
 
Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου περί τηλεπικοινωνιών (TMG):


Josera petfood GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Γερμανία

 

Επικοινωνία:
Τηλ.: +49 (0) 9371 940-0
Φαξ: +49 (0) 9371 940-149
E-Mail: josera@josera.de
Δικαστήριο τόπου τήρησης του μητρώου: Ειρηνοδικείο Aschaffenburg
Αριθμός μητρώου: HRA 5614

αριθμό φορολογικού 202/164/54805
ΑΦΜ σύμφωνα με το άρθρο 27a του νόμου περί φόρου κύκλου εργασιών (UStG): DE 305 344 385

 

Ομόρρυθμη εταίρος της JOSERA petfood GmbH & Co KG:
Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

Διευθυντής της Josera petfood GmbH & Co. KG:
Klaus Wagner & Martin Büttner

Καταχώριση στο μητρώο:
Δικαστήριο τόπου τήρησης του μητρώου: Ειρηνοδικείο Aschaffenburg
Αριθμός μητρώου: HRB 13637

Αρμόδια εποπτική αρχή:
Κυβέρνηση της Άνω Βαυαρίας
Έλεγχος ζωοτροφών Βαυαρίας
Department 56
Maximilianstraße 39
80538 München

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 2 της κρατικής σύμβασης για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση (RStV):
Stefan Seitz
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach


Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)   

 

Ευθύνη για τα περιεχόμενα  
Ως πάροχος υπηρεσιών ευθυνόμαστε σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του νόμου περί τηλεπικοινωνιών (TMG) για τα δικά μας περιεχόμενα στις σελίδες αυτές σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10 του νόμου περί τηλεπικοινωνιών (TMG), εμείς, ως πάροχος υπηρεσιών, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε ξένες πληροφορίες που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται ή να τις ερευνούμε για περιστάσεις που να παραπέμπουν ενδεχομένως σε κάποια παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις για την αφαίρεση ή τον αποκλεισμό της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία δε θίγονται από αυτό. Ωστόσο, σχετική ευθύνη μπορεί να αναληφθεί μόνο από τη στιγμή που γίνεται γνωστή μια συγκεκριμένη παράβαση. Σε περίπτωση γνωστοποίησης σχετικών παραβάσεων δικαίου, τα αντίστοιχα περιεχόμενα θα αφαιρούνται αμέσως.  


Ευθύνη για τους συνδέσμους   

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε περιέχουν συνδέσμους προς εξωτερικές ιστοσελίδες τρίτων, τα περιεχόμενα των οποίων δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Για αυτόν το λόγο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τα ξένα αυτά περιεχόμενα. Υπεύθυνος για τα περιεχόμενα των συνδεδεμένων σελίδων είναι πάντα ο εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής των αντίστοιχων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν κατά τη στιγμή της σύνδεσης για τυχόν παραβάσεις δικαίου. Κατά την στιγμή της σύνδεσης δεν βρέθηκαν παράνομα περιεχόμενα. Ωστόσο, ο συνεχής έλεγχος των περιεχομένων των συνδεδεμένων σελίδων χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις για παράβαση δικαίου δεν είναι εφικτός. Σε περίπτωση γνωστοποίησης παραβάσεων δικαίου, οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι θα αφαιρούνται αμέσως.

 

Νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας  
Τα περιεχόμενα και τα έργα στις σελίδες αυτές, τα οποία δημιουργήθηκαν από τους διαχειριστές των σελίδων, υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αναπαραγωγή, επεξεργασία, διάδοση και κάθε μορφής αξιοποίηση εκτός του πλαισίου της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτούν την έγγραφη συγκατάθεση του εκάστοτε συγγραφέα ή δημιουργού. Λήψεις ή αντίγραφα των σελίδων αυτών επιτρέπονται αποκλειστικά για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση. Περιεχόμενα στις σελίδες αυτές που δεν έχουν δημιουργηθεί από τον διαχειριστή υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα τρίτων επισημαίνονται ως τέτοια. Αν παρά ταύτα διαπιστώσετε κάποια παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε να μάς την επισημάνετε. Σε περίπτωση γνωστοποίησης παραβάσεων δικαίου, τα σχετικά περιεχόμενα θα αφαιρούνται αμέσως.